Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld omdat wij sinds 25 mei 2018 verplicht zijn te werken volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uiteraard willen wij als Stichting GirlProject ons houden aan deze regels.

Wie zijn wij

Wij zijn stichting Girl Project, een bevlogen community die kwetsbare meisjes in Nederland op weg helpen naar een gelukkiger leven.

Onze gegevens zijn

Stichting Girl Project
Naarderweg 44
1261BV
BLARICUM

KvK-nummer60039256

ANBIRSIN853741888

Uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van de donatie waar u toestemming voor heeft gegeven.

Als wij u als donateur willen bedanken op onze website, Facebook of in het Jaarverslag zullen wij u hiervoor eerst uitdrukkelijk toestemming vragen. Zonder toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet gebruiken.

Uw persoonsgegevens zijn alleen bij ons en onze webhost bekend. Wij verstrekken geen van uw gegevens aan derden.

Als we uw persoonsgegevens moeten bewaren voor controle- of administratieve doeleinden, dan zullen deze verwijderd worden 7 jaar na de laatste donatie.

Uw persoonsgegevens worden bewaard in eigen beheer.

Wanneer u met ons samenwerkt als leverancier, business partner, uitvoeringspartner of in enige andere hoedanigheid, dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden zoals voor het sturen van facturen, het doen van betalingen en het voldoen aan een meldplicht. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om uw producten of diensten te verzenden of ontvangen en te beheren en voor de uitvoering van onze of uw projecten en/of programma’s.

Als u betrokken bent bij interviews, fotografie, filmen of op een andere manier betrokken bent bij activiteiten die verband houden met het communiceren van onze missie en activiteiten naar buiten toe of die op een andere wijze voor publieke doeleinden dienen (inclusief campagnes), dan mag Girl Project uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden van zodanige communicatie.

Voor meer informatie over de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en om uw rechten te achterhalen, kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens bezoeken.

Cookies

Wij verzamelen ook informatie door het gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Girl Project zal gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Beveiliging

We treffen passende maatregelen ter beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens. Dit omvat technische, fysieke en organisatorische beschermingsmaatregelen, de noodzakelijke procedures en beleidsmaatregelen en het creëren van bewustzijn onder werknemers, stagiairs en vrijwilligers van het feit dat het essentieel is om persoonsgegevens te beschermen.

Alle interacties en transacties die plaats vinden via onze websites, zijn beveiligd. Onze websites hebben een gecertificeerd Secure Socket Layers (SSL) certificaat. Dit is standaard beveiligingstechnologie waarmee een gecodeerde verbinding tussen een webserver en een browser tot stand wordt gebracht. Deze verbinding zorgt ervoor dat alle gegevens die worden uitgewisseld tussen de webserver en browsers privé en integraal blijven. Uw financiële transacties worden beheerd door betalingsdienst aanbieders die beveiligde technologische systemen gebruiken.

Wanneer u een betaling doet of op een andere manier bij Girl Project betrokken raakt, worden uw gegevens op een beveiligde manier doorgegeven aan onze databases, die ook gebruik maken van standaard beveiligingssystemen binnen de industrie.

Klachten

Als u het niet eens bent met ons besluit naar aanleiding van een verzoek dat betrekking heeft op inspectie, rectificatie, verwijdering, bezwaarmaking, of indien u enige andere klacht heeft gerelateerd aan uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.